MOSB, 50.000 çalışan ve 30’un üzerinde doğrudan yabancı ve yabancı ortaklı olmak üzere 200’ü aşkın sanayi tesisi ile, Ege Bölgesi’nde sanayinin kalbi ve Manisa şehrinin lokomotif gücüdür.

Manisa Organize Sanayi Bölgesi ülkemizin planlı Organize Sanayi Bölgelerinin başında gelen ve sanayileşmenin getirdiği ihtiyaca bağlı olarak dönem dönem tevsi çalışmaları yapılarak yaklaşık 10.000.000 m2‘lik toplam alan üzerinde kurulu, 50.000 çalışan ve 30’un üzerinde doğrudan yabancı ve yabancı ortaklı olmak üzere 200’ü aşkın sanayi tesisi ile, Ege Bölgesi’nde sanayinin kalbi ve Manisa şehrinin lokomotif gücüdür.

Bölgemiz, 50 yıldır ülke ekonomisine, gerçekleştirdiği üretim, yarattığı dış ticaret hacmi ve sağladığı istihdamla katkıda bulunurken, sosyal sorumluluk projeleri ile de farkındalık yaratmakta, örnek projeler ile Ülkemizin politikaları çerçevesinde adımlar atmaktadır.

2010 yılında kurulan ve 2012 yılında özelleştirilen Mesleki ve Teknik Lisesi Projesi, MOSTEM ile sanayicilerin kalifiye ara eleman ihtiyacına çözüm yaratabilmek amacıyla 1.000 öğrencilik kapasite ile faaliyete geçirilmiş olup, yapımı devam eden ikinci 1.000 öğrenci kapasiteli Ek Derslik ve Yurt Binası, Kapalı Spor Salonu ve Amfisi ise 2017 yılı içerisinde tamamlanarak faaliyete geçirilecektir. Sanayicilerimizin ortak sorunlarına ortak çözüm bulmak üzere yürütülen projelerin yanında, sanayide kadın istihdamının teşvik edilmesi amacıyla 2014 yılında faaliyete başlayan Manisa OSB Gündüz Bakım evi gibi sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında, zihinsel engelli gençlerin iş sahibi olabilmeleri, aynı zamanda 4857 Sayılı İş Kanunu, 23 Kasım 2013 tarih ve 28833 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Korumalı İşyeri Hakkında Yönetmelik ve sair mevzuat çerçevesinde Bölgemiz firmalarının engelli çalıştırma yükümlülüklerine istinaden istihdam edilmeleri amacıyla bireylerin ihtiyaç ve yeteneklerine göre donatılmış Korumalı İşyerlerinin faaliyete geçirilmesi amacıyla hem Bölge firmalarını bu yönde teşvik eden hem de ülkemizin mevcut politikaları ile paralel olarak planlanan bir çalışma olan “Zihinsel Engelliler Korumalı İşyeri Yaşam Merkezi” kısaca Z.E.K.İ. Yaşam Merkezi inşa edilmiştir.